Odszkodowania

Przyczyny wypłaty odszkodowań nie należą do wspomnień do których chcemy powracać. Mimo tego, że czasu cofnąć nie można, warto być świadomym jakie prawa przysługują osobom poszkodowanym. Często się bowiem zdarza, że brak świadomości prawnej pozbawia nas możliwości uzyskania należnych nam pieniędzy.

Kancelaria Radcy Prawnego Janusza Behrendt świadczy kompleksowe usługi w zakresie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych. Każde powierzone nam zadanie wykonujemy z pełnym zaangażowaniem oraz poświęceniem. Indywidualne podejście do każdego klienta umożliwia nam przyjęcie najbardziej odpowiedniej taktyki procesowej.

W nazewnictwie prawniczym przyjmuje się, że odszkodowanie należy się za szkodę w mieniu a zadośćuczynienie za krzywdę związaną z uszczerbkiem na zdrowiu.

Poniżej przedstawiamy najczęstsze zdarzenia, które powodują obowiązek wypłaty odszkodowania lub zadośuczynienia wraz z ich krótkim omówieniem.

Wypadki komunikacyjne
Czytaj więcej
Nieprawidłowe wykonywanie obowiązków przez podmioty zobowiązane do określonego działania
Czytaj więcej

ZAMKNIJ

W przypadku dochodzenia odszkodowań/świadczeń z tytułu dobrowolnych umów ubezpieczenia, decydujące znaczenie będzie miała treść zawartej umowy oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia. Przed zdecydowaniem się na wniesienie pozwu należy więc dokładnie zapoznać się z treścią zawartej umowy i ustalić jakie konkretnie prawa nam z niej przysługują. Kancelaria Radcy Prawnego Janusza Behrendt świadczy kompleksowe usługi w tym zakresie, począwszy od analizy treści zawartej umowy, określenia zasadności żądań a skończywszy na dochodzeniu praw klienta przed towarzystwami ubezpieczeniowymi bądź sądami. 

Odszkodowanie za ubepieczone mienie
Czytaj więcej

ZAMKNIJ

Odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy można uzyskać od pracodawcy lub od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Kancelaria Radcy Prawnego Janusza Behrendt oferuje pomoc w obydwu przypadkach.

Aby móc zakwalifikować dane zdarzenie za wypadek przy pracy, zdarzenie to powinno nastąpić:

(1) podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności do których jest on zobowiązany;

(2) podczas lub z związku z wykonywaniem przez pracownika czynności na rzecz pracodawcy;

(3) w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy;

 

Przez wypadek należy rozumieć „zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodującą uraz lub śmierć

Wypadki przy pracy
Czytaj więcej

ZAMKNIJ

Aby móc starać się o odszkodowanie z powodu błędu medycznego, należy wykazać że do uszczerbku na zdrowiu doszło w wyniku postępowania sprzecznego z powszechnie uznanymi zasadami wiedzy medycznej. Do najczęściej spotykanych rodzajów błędów medycznych należy zaliczyć: błąd diagnostyczny (źle postawiona diagnoza), błąd organizacyjny (niesprawnie zorganizowana pomoc medyczna), błąd techniczny (np. błędnie przeprowadzona operacja) czy też błąd terapeutyczny (np. nieodpowiedni sposób leczenia).

W przypadku dochodzenia odszkodowania z tytułu błędu medycznego poszkodowany ma wybór w jakim trybie chce je uzyskać. Możliwym jest bowiem tradycyjne wystąpienie na drogę sądową bądź (dla błędów popełnionych po 01 stycznia 2012 r.) wystąpienie do Wojewódzkiej komisji ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych.  W obu przypadkach Kancelaria oferuje kompleksową pomoc.

Błędy medyczne
Czytaj więcej

ZAMKNIJ

Na wielu nieruchomościach zostały lub mają być zainstalowane urządzenia energetyczne, gazowe czy wodociągowe, których stan prawny nie został w żaden sposób uregulowany. Przez termin urządzenia należy przede wszystkim rozumieć słupy, linie energetyczne oraz rury w ziemi. Jeżeli właściciel nieruchomości nie wyraził zgody na budowę takiego urządzenia przesyłowego to ma on prawo do żądana zapłaty wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z jego nieruchomości przez przedsiębiorstwo przesyłowe.

Urządzenia przesyłowe
Czytaj więcej

Kancelaria Radcy Prawnego Janusza Behrendt oferuje wsparcie na każdym etapie dochodzenia swoich praw.

6 rzeczy o których wiedzieć o odszkodowaniu:

1

Odszkodowanie a podatek dochodowy.

Czytaj więcej

2

W jakim terminie ubezpieczyciel ma obowiązek wypłacić odszkodowanie?

Czytaj więcej

Ogólną zasadą jest, że ubezpieczyciel jest zobowiązany do wypłaty odszkodowania w terminie 30 dni od dnia zawiadomienia go o szkodzie. W uzasadnionych przypadkach, gdyby Ubezpieczyciel nie był wstanie wypłacić odszkodowania w terminie 30 dni, powinien on wypłacić odszkodowanie w terminie 14 dni od wyjaśnienia okoliczności spornych.  Łączny czas czekania na wypłatę odszkodowania nie powinien być dłuższy niż 90 dni. Brak zapłaty odszkodowania z uwzględnieniem powyższych terminów uprawnia do naliczenia odsetek.

3

Przedawnienie odszkodowania.

Czytaj więcej

Roszczenie z ubezpieczenia OC sprawcy wypadku przedawniają się z upływem lat trzech, od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia. Termin na dochodzenie tego roszczenia nie może być jednak dłuższy niż 10 lat od momentu zajścia szkody.

Jeżeli szkoda na osobie powstała w wyniku przestępstwa (zbrodni lub występku), roszczenie o naprawienie szkody przedawnia się z upływem lat 20 od dnia popełnienia przestępstwa bez względu na to, kiedy poszkodowany dowiedział się o szkodzie oraz osobie zobowiązanej do jej naprawienia.

4

Kolizja z obywatelem Państwa Unii Europejskiej.

Czytaj więcej

W celu likwidacji szkody z tytułu kolizji z obywatelem innego Państwa należącego do Unii Europejskiej, poza standardowymi czynnościami związanymi z zdarzeniem (spisanie oświadczenia, wezwanie policji, sprawdzenie ważności polisy OC),  należy zwrócić się z roszczeniem do polskiego przedstawiciela zagranicznego towarzystwa ubezpieczeń. Listę przedstawicieli (tzw. korespondentów) znajdą Państwo pod adresem tutaj (http://pbuk.pl/pl/lista-korespondentow). Jeżeli dane towarzystwo nie posiada korespondenta na terenie naszego kraju to szkodę należy zgłosić w PZU S.A. lub TUiR Warta S.A. Warto pamiętać, że korespondenci są odpowiedzialni wyłącznie za przeprowadzenie postępowań likwidacyjnych, nie będą oni jednak stroną pozwaną w przypadku ewentualnego skierowania sprawy na drogę sądową.  

5

Nieznany sprawca zdarzenia a odszkodowanie.

Czytaj więcej

Jeżeli sprawca zdarzenia zbiegł z jego miejsca lub pozostaje nieznany możemy zwrócić się o wypłatę odszkodowania do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego (UFG). Odszkodowanie z Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego przysługuje nam za szkody osobowe (np. zadośćuczynienie, zwrot kosztów leczenia, opieki) oraz materialne (uszkodzenia mienia np. pojazdu). Warunkiem wypłaty odszkodowania za uszkodzone mienie, jest doznanie przez którekolwiek z uczestników zdarzenia uszczerbku na zdrowiu trwającego dłużej niż 14 dni. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny nie wypłaca odszkodowań za kolizje nieznanych sprawców, w których nikt nie odniósł obrażeń. 

6

Zwrot kosztów opieki/ prywatnego leczenia.

Czytaj więcej

Jeżeli w związku z zdarzeniem powodującym obowiązek wypłaty odszkodowania, poszkodowany był zmuszony korzystać z opieki osób trzecich, to należy mu się z tego tytułu odszkodowanie. Zwrot kosztów opieki powstaje niezależnie od tego, czy opieka była sprawowana przez profesjonalnych opiekunów czy osoby bliskie.

Osobom poszkodowanym należy się także co do zasady zwrot kosztów prywatnej opieki medycznej, jeżeli jest ona związana z skutkami wypadku. Ocena tego, czy wydatki poniesione na prywatną opiekę medyczną były związane z skutkami zdarzenia, powinna uwzględniać przede wszystkim dążenie osoby poszkodowanej do poprawy swojego stanu zdrowia.   

Opinie

Polecam usługi Radcy Prawnego Janusza Behrendt. Rzetelny, dokładny i bardzo pomocny. Mogłam liczyć na fachową pomoc prawną w każdej chwili. Jestem wręcz zaskoczona takim zaangażowaneim w sprawy, które dla mnie prowadził i prowadzi.

Katarzyna P. (osoba prywatna) / Gdańsk

Pan Janusz jest osobą bardzo kompetentną. Z ogromnym zaangażowaniem podchodzi do zleconych spraw. Potrafi znaleźć rozwiązanie nawet wtedy, gdy inni radcy prawni nie chcą zadać sobie trudu by poprowadzić sprawę, gdyż wydaje się być ona nie do wygrania. Pan Janusz podejmuje się nawet bardzo trudnych i zawiłych zadań i doprowadza sprawy do końca wygrywając. Jest wnikliwy oraz bardzo skuteczny. To nie tylko bardzo dobry prawnik, ale również bardzo dobry człowiek.

Anna G. (osoba prywatna) / Gdańsk

Radca Prawny Janusz Behrendt dał się poznać jako osoba rzetelna i przede wszystkim skuteczna w powierzonych mu zadaniach. Bogate doświadczenie, znakomita wiedza ekspercka oraz umiejętność prawidłowej oceny. Mając na względzie powyższe cechy z przyjemnośćią polecam innym korzystanie z usług Kancelarii Radcy Prawnego Janusza Behrendt.

Aleksandra G. (osoba prywatna) / Pruszcz Gdański

W okresie trwającej cały czas współpracy Radca Prawny Janusz Behrendt wykazuje się ponadprzeciętną sprawnością organizacyjną a jakość i skuteczność podejmowanych działań nie budzi żadnych zastrzeżeń. Znakomita wiedza merytoryczna oraz umiejętność właściwej oceny sytuacji biznesowej to zdecydowanie najważniejsze atuty dedycdujące o naszej dalszej współpracy. W związku z powyższym z całą odpowiedzialności polecam Radcę Prawnego Janusza Behrendt jako odpowiedzialnego, rzetelnego i solidnego partnera.

Anna Konarska Przygoda (przedsiębiorca AGD Styl) / Łódź

Pan Janusz Behrendt w dotychczasowej współpracy dał mi się poznać jako osoba rzetelna i przede wszystkim skuteczna w powierzonych mu zadaniach. Wszechstronna znajomość zagadnień prawnych, duża elastyczność i umiejętność prawidłowej oceny sytuacji klienta szczególnie wyróżniają pana Janusza w znanym mi środowisku radców prawnych. Dlatego z pełną odpowiedzialnością polecam innym korzystanie z usług nowej Kancelarii Radcy Prawnego Janusza Behrendta jako solidnego i sprawdzonego partnera.

Andrzej Potębski ( vice prezes zarządu - EGEN S.A.) / Lublin

Z przyjemnością polecam wszystkim korzystanie z usług Kancelarii Pana Janusza Behrendta. Spółka Eurocomm PL z siedzibą w Katowicach współpracuje z Panem Januszem od 2013 roku do chwili obecnej. Rzetelność, bogata wiedza oraz duże doświadczenie najlepiej charakteryzują podejście do powierzanych zleceń z zakresu branży e-commerce.

Tomasz Pankała (prezes zarządu - EUROCOMM.PL sp. z o.o.) / Katowice

Mogę szczerze polecić usługi Pana Janusza, mi pomógł i to bardzo. Zwróciłem się z prośbą o pomoc i udało się. Dzięki Panu Januszowi odzyskałem Prawo Jazdy po roku (groziło 3 lata oraz późniejszy egzamin) i znacznie udało się również obniżyć karę finansową. Złożyliśmy odwołanie do prokuratury i skierowaliśmy sprawę do sądu. Tam również dzięki Panu Januszowi odpowiedniej strategii i przygotowaniu, udało się!

Także polecam! Może i Wam pomoże, czego życzę.

Krzysztof W. (osoba prywatna) / Kartuzy

Kontakt

Jesteśmy zawsze gotowi pomóc. Każdy z naszych Klientów może liczyć na indywidualne podejście.
Zadzwoń lub skorzystaj z poniższego formularza by przedstawić swoją sprawę.