Decydując się na skorzystanie z pomocy prawnej staniemy przed dylematem do kogo powinniśmy się udać. Na rynku swoje usługi oferują różne podmioty a chętnych do udzielenia nam pomocy będzie wielu. […]

Czytaj więcej

Aby uzyskać świadczenie przedemerytalne trzeba spełnić kilka warunków. Świadczenie przedemerytalne jest świadczeniem pieniężnym finansowanym ze środków Funduszu Pracy dla pracowników w wieku zbliżonym do emerytalnego, którzy posiadają długi staż zawodowy […]

Czytaj więcej

Nic nie stoi na przeszkodzie, aby Polacy którzy przebywają za granicą także skorzystali z rządowego programu 500 plus. Warto jednak pamiętać, aby nie pobierać jednocześnie podobnego świadczenia w kraju, w […]

Czytaj więcej

Autocasco należy do grupy ubezpieczeń dobrowolnych. Zawarcie polisy zależne jest więc tylko od właściciela pojazdu zarejestrowanego w Polsce. Polisa taka jest zawierana na okres jednego roku, bądź w miarę potrzeby, […]

Czytaj więcej

Pozostawiając swój samochód na płatnym strzeżonym parkingu jesteśmy przekonani, że pojazd jest w pełni bezpieczny. Natomiast jak pokazuje praktyka nawet pozostawienie samochodu na płatnym parkingu nie gwarantuje jego posiadaczowi, że […]

Czytaj więcej