Rozwód

Postępowanie rozwodowe

Rozchodzimy się z różnych powodów i na różnych etapach życia. W zależności od tego na jakim etapie dochodzi do rozpadu małżeństwa, wraz z podjęciem decyzji o rozwodzie może pojawić się konieczność podjęcia kolejnych równie trudnych decyzji.

Decydując się na rozwód musi zastanowić się nad:

Każda z powyższych kwestii ma doniosłe znaczenie pod kątem prawnym oraz niesie poważne konsekwencje w życiu osobistym. Przed zdecydowaniem się na wniesienie pozwu rozwodowego należy więc zastanowić się nad sposobem uregulowania powyższych zagadnień. Kancelaria Radcy Prawnego Janusza Behrendt oferuje pomoc w każdym aspekcie postępowania rozwodowego. Do usług świadczonych przez kancelarię należy zarówno udzielanie pojedynczych porad prawnych jak i kompleksowe prowadzenie postępowań rozwodowych. Jesteśmy świadomi specyfiki postępowań rozwodowych i towarzyszących im emocji.

Podzial majatku
Podział majątku
Czytaj więcej

Decydując się na postępowanie rozwodowe musisz zastanowić się nad kilkoma kwestiami.

Podzial majatku
Sposób korzystania z dotychczasowego mieszkania
Czytaj więcej
Podzial majatku
Wina za rozpad małżeństwa
Czytaj więcej
Podzial majatku
Alimenty
Czytaj więcej
Podzial majatku
Władza rodzicielska
Czytaj więcej

Garść przydatnych informacji:

Zmiana nazwiska po rozwodzie.
Czytaj więcej

Jest możliwa. Należy tylko pamiętać o tym aby wystąpić z właściwym wnioskiem do Urzędu Stanu Cywilnego w terminie 3 miesięcy od daty uprawomocnienia się wyroku rozwodowego.

Wysokość opłaty sądowej.
Czytaj więcej

Opłata sądowa w sprawach o rozwód i separacje jest stała – wynosi 600,00 zł. W przypadku wydania wyroku rozwodowego bez orzekania o winie którejkolwiek ze stron, Sąd z urzędu zwraca powodowi połowę (300,00 zł) uiszczonej opłaty.

Jeżeli mieszkają Państwo na terenie właściwości Sądu Okręgowego w Gdańsku (Gdańsk, Gdynia, Sopot, Wejherowo, Tczew, Kościerzyna, Kartuzy, Starogard Gdański, Malbork, Kwidzyn) to opłatę w wysokości 600,00 zł należy wpłacić wg. poniższych danych:

Sąd Okręgowy w Gdańsku, Wydział II Cywilny, ul. Nowe Ogrody 30/34, 80-803 Gdańsk 62101000551233003012000002, tytułem – opłata od pozwu w sprawie o rozwód, ….. (nazwisko stron)

Co oznacza zupełny rozkład pożycia małżeńskiego.
Czytaj więcej

Zupełny i trwały rozkład pożycia małżeńskiego jest warunkiem koniecznym do orzeczenia rozwodu. Aby tak się stało pomiędzy małżonkami musi nastąpić trwały rozkład więzi duchowej, fizycznej i gospodarczej. W uzasadnionych przypadkach kiedy trwanie więzi gospodarczej jest uwarunkowane szczególnymi okolicznościami np. małżonkowie mający tylko jedno mieszkanie w dalszym ciągu mieszkają razem. Ustanie ww. więzi powinno być wyrazem woli małżonków a nie okoliczności na które nie mają oni wpływu.

Cofnięcie pozwu rozwodowego.
Czytaj więcej

Cofnięcie pozwu w sprawie rozwodowej jest możliwe na ogólnych zasadach przewidzianych przez Kodeks Postępowania Cywilnego (art. 203). Należy jednak pamiętać, że cofnięcie pozwu będzie niemożliwe jeżeli druga strona w odpowiedzi na pozew także wniesie o rozwiązanie małżeństwa przez rozwód.

Kiedy sąd nie da rozwodu:
Czytaj więcej

  • jeżeli na jego wskutek miałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci;
  • kiedy byłoby to sprzeczne z zasadami współżycia społecznego;
  • kiedy jego orzeczenia żąda małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia;