Prawo budowlane – Gdańsk

Prowadzona przez nas kancelaria radcy prawnego w Gdańsku obsługuje klientów indywidualnych, biznesowych oraz instytucjonalnych realizujących m.in. różnego rodzaju inwestycje w obszarze budownictwa. Warunki ich wykonania regulują określone przepisy prawne, w zakresie których świadczymy doradztwo. Prawo budowlane to dziedzina bardzo szeroka, a proponowane wsparcie opiera się m.in. na wyjaśnianiu zainteresowanym zawiłych kwestii, jakich dotyczy, czy jego licznych nowelizacji.

Po zapoznaniu się z daną sprawą radca prawny przedstawia możliwe rozwiązania problemów związanych np. z pracami remontowymi, montażowymi i innymi. Oprócz tego pomaga uzupełnić wszelką dokumentację dotyczącą np. prowadzonych inwestycji czy innych kwestii, jakie reguluje ustawa prawo budowlane. Pomoc prawna kancelarii obejmuje także tworzenie i analizę prawomocnych umów.

Jakie kwestie reguluje prawo budowlane?

Przede wszystkim normuje ono sprawy dotyczące:

Oprócz tego prawo budowlane określa zasady działania organów administracji publicznej specjalizujących się w powyższych kwestiach. Przepisy określają także zasady procesu uzyskiwania pozwolenia na inwestycje oraz formułują uprawienia i kompetencje, jakie powinni mieć projektanci, architekci, inspektorzy czy kierownicy.

Poza tym w prawie budowlanym zawarte są szczegółowe wytyczne związane z wyborem miejsc, w których mogą powstawać budynki, oraz oddawania obiektów do użytkowania i wymaganego w nich wyposażenia.

Ustawa odnosi się też do ochrony zdrowia i życia pracowników placów budowy oraz osób eksploatujących budynki. W założeniu przestrzeganie określonych przepisów ma ograniczyć ryzyko wystąpienia katastrof w miejscach realizacji inwestycji.

W jaki sposób możemy pomóc w sprawach dotyczących prawa budowlanego?

W kancelarii mogą szukać pomocy klienci, którzy ubiegają się o pozwolenie na użytkowanie nieruchomości, budowę obiektu mieszkalnego lub jego rozbiórkę. Rolą radcy prawnego jest np. wskazanie, jakie organy należy powiadomić w związku z tym, oraz pomoc przy wypełnianiu dokumentacji niezbędnej do uzyskania stosownych zezwoleń. Zarówno inwestorzy, deweloperzy, firmy zatrudnione do robót technicznych, jak i osoba prywatna, która potrzebuje wsparcia przy egzekwowaniu swoich racji związanych z nieruchomościami, mogą liczyć na jego doradztwo.

Prawo budowlane dla osób, które nie mają z nim do czynienia na co dzień, może okazać się bardzo zawiłe. W kancelarii w Gdańsku natomiast możemy pomóc w kwestiach związanych z tematyką zmiany sposobu użytkowania wybranego obiektu czy działki. Radca prawny służy także wsparciem w napisaniu odwołania się od decyzji odmownej danego organu.

Ponadto świadczy on porady prawne, w jaki sposób dokonać bezpiecznego zakupu nieruchomości, czyli m.in. na co zwrócić uwagę przy podpisywaniu umowy oraz jakich zapisów unikać. Prawnik specjalizujący się w prawie budowlanym opiniuje też gotowe wzorce umów i pomaga przygotować dokumentację od podstaw.

Pomoc radcy prawnego w Gdańsku

Wsparcie radcy prawnego może obejmować doradztwo lub reprezentację w sprawcach dotyczących np.:

Ponadto kancelaria w Gdańsku bierze udział w postępowaniach prowadzonych przed organami nadzoru oraz sądowych i administracyjnych dotyczących nieruchomości, a regulowanych przez prawo budowlane.