Tak, jest to jednak ściśle uregulowane przepisami. Zgodnie z art. 94 pkt 2 kodeksu pracy pracodawca jest obowiązany organizować pracę w sposób zapewniający zmniejszenie jej uciążliwości. Optymalna temperatura do pracy […]

Czytaj więcej

Nie, są to dwa osobne i niezależne rodzaje urlopów. Urlop ojcowski przysługuje wyłącznie ojcu dziecka i może on skorzystać z 2-tygodniowego urlopu ojcowskiego zarówno gdy matka dziecka korzysta jednocześnie z […]

Czytaj więcej

Dodatki mieszkaniowe są świadczeniem pieniężnym, pozwalającymi utrzymać mieszkanie, gdy najemca (właściciel) nie mogą samodzielnie pokryć wydatków na jego utrzymanie. Przysługuje on najemcom i podnajemcom lokali mieszkalnych, członkom spółdzielni mieszkaniowych zamieszkującym […]

Czytaj więcej

W związku z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju możliwa jest rejestracja samochodów osobowych z kierownicą po prawej stronie. Projekty rozporządzeń zostały 14 lipca 2015 r. przekazane do Rządowego Centrum Legislacji […]

Czytaj więcej

Zwrot wydatków na zakup okularów korekcyjnych od pracodawcy przysługuje nam jeśli mamy zaświadczenie od lekarza medycyny pracy, że mamy wadę wzroku i korzystamy z okularów korekcyjnych Zgodnie z art. 2376 […]

Czytaj więcej