Podział majątku Gdańsk

Rozpad związku małżeńskiego wiąże się najczęściej z koniecznością przeprowadzenia postępowania rozwodowego przed sądem. Zazwyczaj niezbędny jest też podział majątku, którego w Pruszczu Gdańskim oraz Gdańsku podejmują się adwokaci z kancelarii radcy prawnego Janusza Behrendt. Skorzystanie z fachowej porady prawnej może okazać się korzystne dla obu stron, ponieważ prawnik, przygotowując klienta, zadba o jego interesy, używając przy tym swojego doświadczenia oraz zdobytej wiedzy z zakresu obowiązujących przepisów . Sprawa o podział majątku wspólnego najczęściej dotyczy rozliczenia wieloletniej pracy małżonków i znacznych sum, warto więc w tym zakresie skorzystać z pomocy adwokata lub radcy prawnego.

Przygotowanie do podziału majątku wspólnego to proces skomplikowany składający się z kilku etapów, których zakres jest jednak uzależniony od konkretnej sprawy. Pierwszym krokiem staje się przeważnie odbycie konsultacji i zebranie wszystkich dokumentów finansowych, do których zalicza się między innymi deklaracje podatkowe, umowy kredytowe i rachunki bankowe. Należy też przedstawić adwokatowi lub radcy prawnego ewentualne polisy ubezpieczeniowe oraz inne niezbędne dokumenty mogące być dowodem w ewentualnej sprawie o podział majątku wspólnego.. Bazując na otrzymanych od klienta informacjach, radca prawny lub adwokat przeprowadzi szczegółową analizę sprawy i wskaże zasadność ewentualnego powództwa oraz oszacuje o jaką kwotę można się ubiegać od drugiej strony. Analizując sprawę, prawnik określi też szanse na pozytywne rozwiązanie sprawy i wskaże jakie dalsze kroki należy podjąć.

Prawo rodzinne – podział majątku w Gdańsku i Pruszczu Gdańskim

Adwokat lub radca prawny przeprowadzający podział majątku w Gdańsku oraz Pruszczu Gdańskim podejmie się identyfikacji majątku oraz nakładów poczynionych przez małżonków w trakcie trwania małżeństwa. Nakłady te mogą dotyczyć również majątków osób trzecich (np. nakłady wspólne małżonków na nieruchomość teściów, w której małżonkowie mieszkali przez czas trwania małżeństwa)

Mając oszacowaną wysokość ewentualnych roszczeń w sprawie o podział majątku wspólnego można przystąpić do negocjacji, które często potrafią być kluczowym momentem sprawy. Należy pamiętać, że w interesie klienta jest, aby zakończyć sprawę w sposób szybki i efektywny. Założenie sprawy w sądzie powinno być traktowane jako ostateczność na wypadek, gdyby negocjacje nie przyniosły zamierzonego efektu.

Prawnicy z kancelarii radcy prawnego Janusza Behrendt zajmują się nie tylko sprawami o podziałem majątku wspólnego. Jesteśmy w stanie zapewnić kompleksową pomoc w sprawach rodzinnych (alimenty, kontakty z dziećmi, władza rodzicielska) oraz rozwodowych.