Różnice pomiędzy adwokatem, radcą prawnym, mecenasem, prawnikiem a doradcą prawnym

Decydując się na skorzystanie z pomocy prawnej staniemy przed dylematem do kogo powinniśmy się udać. Na rynku swoje usługi oferują różne podmioty a chętnych do udzielenia nam pomocy będzie wielu. Dla osoby postronnej różnicę pomiędzy kancelarią adwokacka, kancelarią radcy prawnego, biurem prawnym lub doradcą prawnym mogą być trudne do zauważenia na pierwszy rzut oka. Każdy z tych podmiotów świadczy podobne usługi i każdy będzie się starał przekonać do skorzystania z swoich usług. Wybór podmiotu, któremu zlecimy prowadzenie naszej sprawy jest jednak poważną decyzją i każda osoba powinna go wykonać świadomie. Zacznijmy więc od tego kim jest prawnik i wskazaniem jaka jest różnica pomiędzy prawnikiem a adwokatem lub radcą prawnym.

Definicja pojęcia „prawnik” nie jest jednolita i zależy od danego kraju. W niektórych krajach mianem prawnika określa się osoby posiadające uprawnienia radców prawnych lub adwokatów (kraje anglojęzyczne). W Polsce przyjmuje się jednak, że prawnikiem jest osoba, która ukończyła studia prawnicze. Można zatem śmiało stwierdzić, że każdy radca prawny lub adwokat jest prawnikiem, ale nie każdy prawnik jest adwokatem lub radcą prawnym. Prawnicy, którzy nie zdecydowali się na odbycie aplikacji zawodowej nie posiadają uprawnień do reprezentowania swoich klientów przed sądami i nie mogą być pełnomocnikami swoich klientów w sprawach sądowych. Prawników nie obowiązują również zasady etyki i nie są oni zrzeszeni w samorządach zawodowych. Aby zostać adwokatem lub radcą prawnym należy skończyć studia prawnicze a następnie dodatkowo ukończyć aplikację zawodową. W czasie aplikacji, prawnik staje się aplikantem i przyucza się do wykonywania zawodu radcy prawnego lub adwokata. Aplikacja trwa 3 lata i kończy się egzaminem zawodowym.

Po zdaniu wybranego egzaminu, odbywa się ślubowanie, podczas którego aplikanci oficjalnie ślubują wykonywać swój zawód sumiennie i zgodnie z przepisami prawa, przyczyniać się do umacniania porządku prawnego i są wpisywani na listę adwokatów lub radców prawnych. Aplikacje nieznacznie różnią się od siebie i nie są ze sobą połączone. Oznacza to, że adwokaci oraz radcowie prawni mają własne aplikacje, które nieznacznie się od siebie różnią. Egzaminy odbywają się jednak w tych samych dniach. Pozostaje nam więc udzielenie odpowiedzi na pytanie fundamentalne, jaka jest różnica pomiędzy adwokatem a radcą prawnym. W zasadzie można by powiedzieć, że aktualnie jest ona niewielka i wynika ona z uwarunkowań historycznych. Mianowicie w przeszłości w Polsce adwokaci zajmowali się wyłącznie sprawami karnymi a radcowie prawni obsługiwali sprawy cywilne, rodzinne oraz gospodarcze. Z biegiem czasu różnice pomiędzy adwokatem a radcą prawnym ulegały zatarciu i dziś polegają one wyłącznie na tym, że radcowie prawni w przeciwieństwie do adwokatów mogą być zatrudnieni na podstawie umowy o pracę. Każdy z zawodów zachował też oddzielny samorząd.

Dla osoby poszukującej profesjonalnego doradztwa prawnego nie ma jednak już żadnej różnicy pomiędzy radcą prawnym a adwokatem, każdy z nich powinien być w stanie udzielić profesjonalnej porady i będzie mógł reprezentować nas podczas postępowania sądowego. W takim razie kim jest mecenas? Według definicji słownika języka polskiego PWN, mecenas to: 1. «osoba lub instytucja wspierająca rozwój sztuki, literatury i nauki»2. «tytuł stosowany grzecznościowo wobec adwokatów i radców prawnych. ,,Mecenas’’ jest tylko grzecznościowym zwrotem używanym wobec adwokatów, radców prawnych i osób wykonujących zawód prawniczy. Pamiętać jednak należy, że Biuro Prasowe Naczelnej Rady Adwokackiej zwróciło uwagę w 2014 roku, że tytuł ,,mecenas” zarezerwowany jest dla dwóch grup zawodowych – adwokatów oraz radców prawnych.