Zgłoszenie nabycia spadku, konsekwencje podatkowe

Tematykę spadków reguluje kodeks cywilny w księdze czwartej. Zbiór tych przepisów potocznie zwany jest prawem spadkowym, a przepisy te powinien znać każdy radca prawny i adwokat.

Śmierci bliskiej osoby (spadkodawcy) zawsze jest trudnym momentem w życiu każdego z nas. Jeżeli jednak należymy do kręgu spadkobierców to musimy pamiętać o ciążących naprzyj nas obowiązkach, w tym obowiązku zgłoszenia nabycia spadku do właściwego Urzędu Skarbowego.

Obowiązek podatkowy w przypadku dziedziczenia powstaje, co do zasady, z chwilą przyjęcia spadku. Przyjęcie spadku może nastąpić w przypadku ziszczenia się jednej z poniższych przesłanek:

  • uprawomocnienia się postanowienia sądu stwierdzającego nabycie spadku,
  • zarejestrowania aktu poświadczenia dziedziczenia przez notariusza,
  • wydania europejskiego poświadczenia spadkowego.

Najbliższa rodzina zmarłego (małżonkowie, dzieci, rodzice, rodzeństwo) mogą w prosty sposób zwolnic się od obowiązku podatkowego. Aby uniknąć opodatkowania wystarczy tylko zgłosić spadek na formularzu SD- 3 do urzędu skarbowego, w terminie 6 miesięcy od dnia, w którym doszło do jego nabycia.

Dokonanie zgłoszenia w wskazanym wyżej terminie jest niezwykle istotne. Terminu tego nie można już przywrócić (albo jest to bardzo trudne).

Konsekwencje braku zgłoszenia nabycia spadku są dotkliwe. W przypadku braku zgłoszenia spadku, spadkobierca podlegać będzie obowiązkowi podatkowemu, który został przewidziany dla I grupy podatkowej (3% z kwoty powyżej 36.120,00 zł). Kwota 36.120 zł jest dla tej grupy kwotą wolna od podatku.

Kancelaria Radcy Prawnego Janusz Behrendt zajmuje się prowadzeniem spraw spadkowych i doradztwem w zakresie prawa spadkowego zarówno na terenie Pruszcza Gdańskiego jak i Gdańska. W przypadku braku możliwości przyjęcia spadku u notariusza zajmujemy się kompleksowym prowadzeniem spraw sądowych w tym zakresie.

adwokat Gdańsk adwokat Pruszcz Gdański nabycie spadku Pomoc prawna Gdańsk Prawa pracownicze przyjęcie spadku radca prawny Gdańsk usługi prawne w Gdańsku