Co powinno się wiedzieć na temat AC?

Autocasco należy do grupy ubezpieczeń dobrowolnych. Zawarcie polisy zależne jest więc tylko od właściciela pojazdu zarejestrowanego w Polsce.

Polisa taka jest zawierana na okres jednego roku, bądź w miarę potrzeby, na krótszy okres. Składkę ubezpieczenia opłaca się jednorazowo lub w ratach. Umowa wygasa automatycznie po zakończeniu okresu ubezpieczenia lub w momencie nieopłacenia kolejnej raty składki. Ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody powstałe w pojeździe i w jego wyposażeniu. Odszkodowanie jest wypłacane w następujących wypadkach: -gdy uszkodzenie pojazdu nastąpiło w związku z jego ruchem lub postojem z powodu działania siły mechanicznej, gdy ubezpieczony sam ponosi winę za uszkodzenie pojazdu (np. zderzenie z innym pojazdem, osobą, innymi przedmiotami np. słupem, bramą); -uszkodzenie powstałe w związku ze zderzeniem ze zwierzęciem; -uszkodzenie spowodowane działaniem osób trzecich; -uszkodzenia związane z działaniem żywiołów (powódź, wybuch, pożar, opady atmosferyczne itp.); -kradzieży pojazdu lub jego części. Ubezpieczyciel nie odpowiada jednak za skutki zdarzeń, jeśli kierowca prowadził pojazd bez odpowiednich dokumentów (dowód rejestracyjny, prawo jazdy) lub pod wpływem alkoholu, oraz w przypadku, gdy kierowca z nieuzasadnionych przyczyn oddalił się z miejsca zdarzenia.Składka zależna jest od wartości samochodu. Wartość ustalana może być przez rzeczoznawcę lub na podstawie katalogu średnich wartości rynkowych pojazdów w danym okresie. Jeżeli ubezpieczany jest nowy samochód, to pod uwagę brana jest jego wartość z faktury zakupu.

adwokat Gdańsk adwokat Pruszcz Gdański nabycie spadku Pomoc prawna Gdańsk Prawa pracownicze przyjęcie spadku radca prawny Gdańsk usługi prawne w Gdańsku