Czy podczas upałów można pracować krócej?

Tak, jest to jednak ściśle uregulowane przepisami.

Zgodnie z art. 94 pkt 2 kodeksu pracy pracodawca jest obowiązany organizować pracę w sposób zapewniający zmniejszenie jej uciążliwości. Optymalna temperatura do pracy to ok. 17-20°C, w związku z tym przy temperaturach znacznie wyższych należy stworzyć takie warunki, by pracownik czuł się możliwie komfortowo. Niestety przepisy bhp określają precyzyjnie jedynie dolną granicę temperatur w pomieszczeniu pracy. W pomieszczeniach pracy należy zapewnić temperaturę odpowiednią do rodzaju wykonywanej pracy -nie niższą jednak niż 14°C, chyba że względy technologiczne na to nie pozwalają (np. praca w chłodniach). Natomiast w pomieszczeniach pracy, w których jest wykonywana lekka praca fizyczna, i w pomieszczeniach biurowych, temperatura nie może być niższa niż 18°C. W przypadku młodocianych (osoba, która ukończyła 16 lat, a nie przekroczyła 18 lat), to nie mogą oni pracować w pomieszczeniach, w którym temperatura przekracza 30°C, a wilgotność względna powietrza przekracza 65%. Przy organizacji stanowiska pracy należałoby wykazać się przede wszystkim zdrowym rozsądkiem i w miarę możliwości wprowadzić pewne zmiany jak np. skrócenie czasu pracy, zastosowanie dłuższych przerw, czy rotację pracowników na stanowiskach pracy. Rola sprawnie działającej wentylacji, czy klimatyzacji jest również nie do przecenienia. Obowiązkiem pracodawcy w przypadku pracy w upale jest bezpłatne dostarczenie pracownikom napojów. Jeśli warunki pracy nie są odpowiednie, to pracownik może opuścić swoje miejsce pracy, ale wcześniej powinien powiadomić o tym przełożonego. Może także poskarżyć się inspekcji pracy i jeśli zostanie stwierdzone wykroczenie przeciwko jego prawom i wówczas pracodawca może zostać ukarany mandatem do 2 tys. złotych.

adwokat Gdańsk adwokat Pruszcz Gdański nabycie spadku Pomoc prawna Gdańsk Prawa pracownicze przyjęcie spadku radca prawny Gdańsk usługi prawne w Gdańsku