Czy urlop ojcowski i „tacierzyński” to ten sam urlop?

Nie, są to dwa osobne i niezależne rodzaje urlopów.

Urlop ojcowski przysługuje wyłącznie ojcu dziecka i może on skorzystać z 2-tygodniowego urlopu ojcowskiego zarówno gdy matka dziecka korzysta jednocześnie z urlopu macierzyńskiego, jak i w sytuacji gdy sam ojciec wykorzystuje część urlopu macierzyńskiego żony w formie tzw. „urlopu tacierzyńskiego”. W praktyce więc możliwe jest skorzystanie zarówno z możliwości urlopu „tacierzyńskiego”, jak i dodatkowego 14-dniowego urlopu ojcowskiego. Co ciekawe, urlop ten przysługuje niezależnie od formalnego związku małżeńskiego rodziców dziecka. Urlop ojcowski nie musi być wykorzystany bezpośrednio po urodzeniu się dziecka. Pracownik może go wykorzystać do ukończenia przez dziecko 12 miesiąca życia. Wymiar tego urlopu wynosić będzie 2 tygodnie, tj. 14 dni kalendarzowych. Przy czym pracownik ojciec chcąc wykorzystać urlop w całości powinien pamiętać, że musi rozpocząć urlop 14 dni przed pierwszymi urodzinami dziecka. Ojcowie, którzy prowadzą działalność gospodarczą także mogą skorzystać z urlopu ojcowskiego, a jedynym warunkiem jest podleganie ubezpieczeniu chorobowemu (przedsiębiorca musi opłacać dobrowolną składkę na ubezpieczenie chorobowe). Wystarczy aby jedna składka przed wzięciem urlopu została opłacona na ubezpieczenie. Podobnie jak wyżej, urlop ojcowski należy wykorzystać przed ukończeniem przez dziecko 12 miesiąca. Ostatni dzień urlopu musi zawierać się w tym okresie. Za okres 14 dni zasiłek będzie wypłacał ZUS. Urlop ojcowski zapewnia ojcu dziecka 100% średniego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy oraz jest on chroniony przed wypowiedzeniem i rozwiązaniem umowy o pracę. Podsumowując, aby otrzymać urlop ojcowski należy spełniać następujące warunki: posiadać status pracownika, mieć na wychowaniu dziecko oraz złożyć odpowiedni wniosek.

adwokat Gdańsk adwokat Pruszcz Gdański nabycie spadku Pomoc prawna Gdańsk Prawa pracownicze przyjęcie spadku radca prawny Gdańsk usługi prawne w Gdańsku