Rejestracja samochodu z kierownicą po złej stronie

W związku z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju możliwa jest rejestracja samochodów osobowych z kierownicą po prawej stronie.

Projekty rozporządzeń zostały 14 lipca 2015 r. przekazane do Rządowego Centrum Legislacji celem ich opublikowania i wejdą w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Pojazdy z kierownicą po prawej stronie powinny zostać dostosowane do ruchu prawostronnego w zakresie świateł zewnętrznych, lusterek wstecznych oraz prędkościomierza wyskalowanego w km/h (lub jednocześnie w km/h i mph). Spełnienie tych wymogów ma być weryfikowane podczas okresowego badania technicznego, przeprowadzanego przed pierwszą rejestracją w Polsce. Warunki dopuszczenia pojazdów do ruchu zostały określone w oparciu o analizę wyroku Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości oraz po dokonaniu oceny stanu prawnego obowiązującego w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej. Rozporządzenia zostały dodatkowo poddane procedurze notyfikacji w Komisji Europejskiej, która daje możliwość wszystkim krajom członkowskim UE zaopiniowania nowych przepisów technicznych nie będących implementacją prawa unijnego, a jedynie regulacjami krajowymi.

adwokat Gdańsk adwokat Pruszcz Gdański nabycie spadku Pomoc prawna Gdańsk Prawa pracownicze przyjęcie spadku radca prawny Gdańsk usługi prawne w Gdańsku